Czas: 60 minut

Choreografia, wykonanie: Natalia Dinges, Magda Niedzielska, Michał Przybyła, Piotr Skalski

Koncepcja: Magda Niedzielska

Muzyka: Özgür Ede 

Światło: Filip Marszałek

Producent: Krakowski Teatr Tańca

Premiera: 27.11.2021, Cricoteka, Krakow

Spektakl powstał w ramach projektu rezydencyjnego Krakowskiego Teatru Tańca „Rollercoaster. Młodzi kreatorzy wrażeń”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 
Sponsorem spektaklu jest firma Polygen.
 
Zrealizowano ze środków pochodzących ze Stypendium Twórczego Miasta Krakowa

 

Inspiracja spektaklu sięga do zapomnianych publicznych wystaw, tzw. ludzkich zoo, w których umieszczano przedstawicieli rdzennych ludów, zamieszkałych na ternach kolonii. Nawiązujemy do źródła tych wydarzeń, dehumanizacji, która sprawia, że umieszczamy Innych za barykadą, zarówno tą realną jak i symboliczną. Dehumanizacja to problem wciąż obecny, zmieniający jedynie formę w jakiej się wyraża. Używając przykładu ludzkich zoo, odnosimy się do dehumanizacji we współczesności, a także do bycia Innym i własnych doświadczeń inności. Eksplorujemy różnice między tym kiedy jesteśmy uznani za ludzi, a momentem w którym człowieczeństwo jest nam odbierane na poziomie ciała i języka. Przyglądamy się konfliktowi pomiędzy zewnętrzną narzuconą narracją, stawiającą nas w pozycji podludzi a wewnętrznym poczuciem niezgodnym z takimi założeniami, w ten sposób odnosząc się również do inspiracji ludzkimi zoo, a także paraleli pomiędzy dehumanizacją ludzi a uprzedmiotowieniem zwierząt.

 

MAGDA NIEDZIELSKA

 

Humanimal

Unknown file format