Czas: 60 minut

Choreografia: Idan Cohen

Asystent choreografa: Eryk Makohon

Wykonanie: Magdalena Skowron, Paweł Łyskawa, Dominik Więcek, Katarzyna Żminkowska-Szymańska/Katarzyna Węglowska-Jamroz

Muzyka: Fryderyk Chopin

Produkcja: Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca

Recenzja: https://www.teatralia.com.pl/widzialo-krzeslo-na-ktorym-siedzisz-nesting/

Premiera: 21.09.2015, ICE Kraków

„NESTING”, nazwany od czasownika oznaczającego wicie gniazda, przeprowadzi widza przez kulturowy szlak między Polską a Izraelem, śledząc nie zawsze wyraźne więzi kulturowe między naszą przeszłością i teraźniejszością.

Od dawna dyskutowane relacje polsko–żydowskie w spektaklu zyskają nową perspektywę. Wypowiedzą się młodzi artyści, którzy swoje odkrycia i tezę ujmą w plastycznym obrazie, w ruchu, dźwięku. Tancerze przemówią ciałem i emocją.Opierając się na koncepcji drzewa genealogicznego i gniazd wybudowanych z kulturowych wspomnień „Nesting” to poszukiwanie szeroko pojętego domu. Ludzie migrują od zawsze. Są jak ptaki, które pchane pierwotnym instynktem przetrwania, potrafią okrążyć kulę ziemską w poszukiwaniu domu. Zanim drzewo umrze, jego korzenie zdążą przebić asfalt układając go w dziwny kształt, w którym pozostanie na lata. Po tak uformowanym asfalcie przejdzie jeszcze wiele pokoleń ludzi, gdy po drzewie nie zostanie już dawno śladu. Czy zastanowią się co uformowało ziemię po której chodzą? Czyje korzenie pomogły uformować ich rzeczywistość? Twórców projektu „Nesting” interesują takie właśnie wybrzuszenia, naleciałości, ślady. Co widziały kamienie wmurowane w fundamenty naszych domów? Z czego zbudowane są nasze gniazda, jeśli nie z historii, ze wspomnień i cudzego dziedzictwa? Szukamy odpowiedzi na pytania o źródła naszej tożsamości.

 

MAGDA NIEDZIELSKA

 

Nesting

by Krakow Dance Theatre